Curtain Walls
Projects
 • Shenyang Oceangoing
 • Hohhot Wanda
 • North Street 1. No. 8
 • Wanhua Hotel
 • Jiahui Yayuan, Xidan
 • Tianjin Sunshine 100
 • Waterfront International, Taiyuan
 • Shuangxin Villa
 • Times Olympic City
 • Shijiazhuang Mianer Living Area
 • Shenghe Creativity
 • Shenyang Coastal
 • Ritan
 • Qiangqiang Hotel
 • Cade